Gimnazija Ledina
Vsak naj bo deležen temeljnih znanj računalništva
in informatike – KATARINA


Razvoj temeljnih vsebin in znanj računalništva in informatike
v srednjih šolah


Opis projekta

Digitalizacija je tu in povsod, če to želimo ali ne. Posledično je za naše uspešno in polno življenje pomembno obvladovanje digitalne tehnologije. Ta znanja predstavlja znanstvena veda računalništvo in informatika (RIN). Večina držav EU se tega zaveda in je že uvedla v osnovno- in srednješolsko izobraževanje predmet RIN, ki učencem prinaša temeljna znanja tega področja.

Mednarodne in domače analize nedvomno kažejo, da je v slovenskem prostoru izrazit sistemski manko teh znanj med mladimi. Namen projekta je oblikovati eksperimentalni načrt uvajanja, implementacije in evalvacije temeljnih vsebin RIN v inovativnih oddelkih srednjih šol. Pri tem bomo nadgradili že obstoječa sredstva. Vsebinsko osnovo bo tako po eni strani predstavljal kurikularni okvir RIN, ki ga je definiral RINOS (strokovna delovna skupina za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo), in po drugi strani spletni učbenik Informatika. Da bomo zagotovili zdržnost projekta, bomo v izvedbi uporabili skupnost učiteljev NAPOJ (načrtovanje poučevanja algoritmov in programiranja ter organizacija skupnosti).

V okviru projekta bomo dosegli naslednje rezultate:
 1. Popis in posnetek stanja v VIZ na področju RIN, identifikacija potreb na področju RIN ter oblikovanje vsebinskih izhodišč izvedbenega načrta uvajanja temeljnih vsebin RIN v srednje šole.
 2. Razvoj, implementacija in evalvacija vzorčnih učnih scenarijev, ki se bodo nanašali na uvajanje temeljnih vsebin RIN v srednjo šolo, upoštevaje trenutni neobstoj predmeta RIN v osnovni šoli.
 3. Priprava Kataloga temeljnih znanj RIN, ki bo na osnovi domačih in tujih dokumentov pomenil nadgradnjo t. i. kurikularnega okvira za opredelitev temeljnih in minimalnih vsebin RIN, standardov znanj in kriterijev za vrednotenje napredka učečih se.
 4. Vzpostavitev učeče se skupnosti, ki bo imela ključno vlogo na nacionalni ravni, saj bodo gradiva in izkušnje učiteljev pri implementaciji na voljo vsem članom učeče se skupnosti.
 5. Diseminacija in promocija uvajanja temeljnih vsebin RIN v ožjem in širšem vzgojno-izobraževalnem prostoru pri nas ter v tujini in oblikovanje pozitivnih stališč do uvajanja temeljnih vsebin RIN kot medpredmetne in samostojne obvezne vsebine vrtčevskih dejavnosti oz. učnih aktivnosti v VIZ.

S projektom bomo eksperimentalno in sistemsko oblikovali podporna okolja za vključevanje temeljnih vsebin RIN ter mehanizme izmenjave izkušenj in dobrih praks, ki bodo prispevale k smernicam razvoja in vključevanja temeljnih vsebin RIN v srednje šole.


Sodelujoče organizacije
 1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, koordinator
 2. I. gimnazija v Celju
 3. Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
 4. Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
 5. Gimnazija Kranj
 6. Gimnazija Ledina, Ljubljana
 7. Gimnazija Vič, Ljubljana
 8. II. gimnazija Maribor
 9. Gimnazija Ormož
 10. Gimnazija Škofja Loka
 11. Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola


Podatki o projektu

Financer: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost
Vrednost: 900.000,00 €
Trajanje: 1. 9. 2023–30. 6. 2026NextGenerationEU
NOO
MVI
FRI